Kontakt

Spedrapid sp. z o.o.

Siedziba Spółki Gdynia

Spedrapid sp. z o.o.

Oddział Szczecin

Spedrapid sp. z o.o.

Oddział Katowice

NIP 5860005726
KRS 0000178705
Regon 000143596
Kapitał zakładowy: 137.000,00 zł.
Data powstania spółki: 22.06.1946r.

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spedrapid sp. z o.o.,
z siedzibą ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty, w celu jednorazowego kontaktu związanego z ofertą lub w celu odpowiedzi na inne zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie. Odbiorcami danych są wyłącznie pracownicy administratora. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem zapytania/kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

oznaczone pole jest wymagane

Kierownictwo

Systemy Zarządzania Jakością

Księgowość i Finanse

Odprawy celne

Siedziba Spółki Gdynia
e-mail: gdynia@spedrapid.pl

Oddział Katowice
e-mail: katowice@spedrapid.pl

Oddział Szczecin
e-mail: szczecin@spedrapid.pl

Zleć nam transport