Kierownictwo

Kierownictwo

 

Zarząd:

Lumír Witoszek – Prezes Zarządu

Prokura:

Mariusz Węgrzynowski

Dyrekcja:

Lumír Witoszek – Dyrektor Naczelny
Mariusz Węgrzynowski – Dyrektor Handlowy

Zleć nam transport